Disclaimer

Elke aansprakelijkheid van Archebouw Systemen BV voor de inhoud en gegevens waaronder begrepen de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid, alsmede de actualiteitswaarde wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de inhoud en/of de links in de informatie afkomstig is/zijn van Archebouw Systemen BV.

De inhoud en gegevens zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk- en/of typfouten. Het door de bezoeker opvragen van de beschikbare gegevens en links geschiedt op diens eigen verantwoording.
Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan Archebouw Systemen BV worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Archebouw Systemen BV heeft geen zeggenschap over de websites van derden en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

De door Archebouw Systemen BV ter beschikking gestelde gegevens en informatie, zoals teksten, grafische afbeeldingen en foto's vallen, tenzij anders vermeld, onder auteursrecht van Archebouw Systemen BV en zijn als zodanig auteursrechtelijk beschermd. Derhalve mag niets zonder uitdrukkelijke toestemming worden gewijzigd, verkocht, aangekondigd, gereproduceerd, verspreid of anderszins openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, op welke wijze dan ook. Vervaardiging van kopieen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Archebouw Systemen BV.

Het is de gebruiker niet toegestaan de software en oplossingen die gebruikt worden te wijzigen, vertalen, demonteren, afgeleide programma's daarvan te ontwikkelen of anderszins zelf of door derden te laten wijzigen respectievelijk te vermenigvuldigen. Tenzij anders overeengekomen.
© 2022 - Archebouw Systemen b.v.         Disclaimer   |   Privacy & Cookies
Concept & realisatie door:   jdproductions