Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Er wordt rekening gehouden met de effecten op het milieu. Zowel bij het ontwerp van uw gebouw als mede bij het gebruik van uw gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming, koeling en verlichting.

Duurzame materiaalkeuze

Ook bij de materiaalkeuze zoveel mogelijk rekening houden met hergebruik van de bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij sloop. Naar ons idee is de grote winst te halen bij o.a.

Er ook voor zorgen dat het voor u als gebruiker van het gebouw eenvoudig is om de installatie energie zuinig te gebruiken en ook het beheer van het gebouw.
© 2023 - Archebouw Systemen b.v.         Disclaimer   |   Privacy & Cookies
Concept & realisatie door:   jdproductions