Omgevingsvergunning

Nadat we het eens zijn geworden over uw ontwerpbouwplan, materiaalkeuze en prijs, beginnen we met de aanvraag omgevingsvergunning. Uw nieuwe pand dient te voldoen binnen de kaders van het bouwbesluit en de gemeentelijke wet en regelgeving. Wat gebeurt hier zoal:

Nadat alle relevante stukken zijn ingeleverd bij het gemeente loket is het wachten op de omgevingsvergunning. In deze periode wordt door Archebouw al een deel van de werkvoorbereiding gedaan. Een aanvraag via de reguliere procedure heeft een beslistermijn van 8 weken.
© 2022 - Archebouw Systemen b.v.         Disclaimer   |   Privacy & Cookies
Concept & realisatie door:   jdproductions